ZIjn functioneringsgesprekken nog van deze tijd?

Jitske Hosselet 12-2-2019 14:33
Categorieën: Blog
Het nut en het doel van een functioneringsgesprek

Er zijn bedrijven en kantoren die het jaarlijkse beoordelings- of functioneringsgesprek hebben afgeschaft en in plaats daarvan meerdere overlegmomenten per jaar inlassen. Het is goed om regelmatig gesprekken te plannen tussen werknemer en leidinggevende zodat eventuele tussentijdse dagelijkse problemen kunnen worden opgelost.
Daarnaast blijft het jaarlijks voeren van een goed functioneringsgesprek belangrijk. Men kan dan evalueren, vooruitkijken en een aantal hierna te noemen zaken bespreken. Zo’n functioneringsgesprek moet wel goed worden voorbereid door zowel de werknemer als de leidinggevende.

De volgorde van personeelsinstrumenten

Voorafgaand aan het voeren van functioneringsgesprekken zal de personeelsadministratie op orde moeten zijn. Voor iedere werknemer dient een arbeidscontract aanwezig te zijn waarin ook de functiebeschrijving en het salaris is opgenomen.
Pas dan kan je goede beoordelings-of functioneringsgesprekken voeren. Een beoordelingsgesprek is een eenzijdig gesprek waarbij alleen de werknemer beoordeeld wordt en een functioneringsgesprek is meer gelijkwaardig tussen werknemer en leidinggevende.
Na het voeren van de functioneringsgesprekken kunnen eventueel veranderingen worden doorgevoerd in de organisatie. Ook kunnen opleidingen en trainingen gepland worden.
Tijdens het functioneringsgesprek zal worden bepaald wanneer eventuele veranderingen worden doorgevoerd en zal worden afgesproken wanneer een evaluatie van de gemaakte afspraken plaats vindt.

• Personeelsadministratie
• Arbeidsvoorwaarden
• Functiebeschrijving en salarissysteem
• Functioneringsgesprekken
• Toekomst van organisatie
• Opleiding en training
• Terugkoppeling afspraken functioneringsgesprekken

Wat is het doel van een functioneringsgesprek?

Een functioneringsgesprek kan om verschillende redenen nuttig zijn.
Aan de ene kant zullen de prestaties en de motivatie van de werknemer aan de orde komen en hoe deze eventueel verbeterd kunnen worden.
De prestaties en de motivatie hebben te maken met de volgende vragen:
Worden de capaciteiten van de medewerker optimaal benut?
Doet de medewerker wel de werkzaamheden die bij hem of haar passen?
Werkt de medewerker niet onder zijn of haar niveau?
Hierbij worden ook arbeidsvoorwaarden besproken zoals een eventuele salarisverhoging of bonusregeling en de mogelijkheid om opleidingen te volgen.
Ook de werkomstandigheden kunnen een gespreksonderwerp zijn zoals praktische omstandigheden, bijvoorbeeld de werkruimte of de kantoormeubelen. Daarnaast kunnen de onderlinge werkrelaties met collega’s en leidinggevende een rol spelen.

Aan de andere kant is het voor de leidinggevende/werkgever van groot belang om te luisteren naar de werknemer. Vaak heeft de werknemer een goede kijk op de werkprocessen en de organisatie omdat de werkgever wat verder af staat van wat er op de werkvloer gebeurt. De ervaringen en ideeën van de werknemers kunnen voor de werkgever een belangrijke informatiebron zijn om de organisatie van het werk (deels) op te baseren.
Het kan bovendien de motivatie van de werknemer verhogen als hij of zij gehoord wordt.

• Verbeteren prestaties en motivatie medewerker
• Optimaal benutten van mogelijkheden medewerker
• Salarisverhoging en opleidingen
• Verbeteren werkomstandigheden, praktisch en onderling
• Informatie ontvangen en werknemer aanhoren

Selectia heeft ervaring met het voorbereiden en begeleiden van functioneringsgesprekken in het notariaat. De werkwijze die Jitske Hosselet daarbij hanteert wordt beschreven in “Hoe voer je een goed functioneringsgesprek?”
Je kunt alleen op dit artikel reageren indien je bent ingelogd