Privacy statement

Privacy Statement

PRIVACY STATEMENT SELECTIA NOTARIAAT

Verwerking persoonsgegevens
In dit privacy statement staat beschreven hoe Selectia Notariaat, gevestigd te Maarn, KvK nummer: 62319647, (hierna: “Selectia”) omgaat met je persoonsgegevens. 
Selectia werft en selecteert notarieel personeel voor haar opdrachtgevers.
Door Selectia worden persoonsgegevens verwerkt waarvoor Selectia verantwoordelijk is. Selectia vindt het belangrijk persoonsgegevens zorgvuldig te beveiligen en verwerken. Bij de verwerking houdt Selectia zich aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.
In deze privacy verklaring wordt beschreven welke persoonsgegevens Selectia verzamelt en voor welk doel zij deze gebruikt en hoe zij omgaat met de verwerking.

Persoonsgegevens die door jou worden verstrekt
Selectia verzamelt jouw persoonsgegevens vanaf het moment dat jij jouw gegevens invult of achterlaat op deze website, jij je inschrijft of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van de dienstverlening van Selectia.
Selectia verzamelt en verwerkt jouw gegevens voor de uitvoering van de dienstverlening van Selectia, waaronder bemiddeling en werving & selectie van notarieel personeel.
De persoonsgegevens die jij verstrekt en die door Selectia worden verwerkt zijn:
Voor- en achternaam, geslacht, nationaliteit, geboorteplaats- en datum, adres, email-adres, telefoonnummer, alle gegevens over opleidingen, werkervaring en anderszins opgenomen in je CV, referenties en getuigschriften door jou aangeleverd en je eventueel aangeleverde pasfoto.

Bewaartermijn
Selectia bewaart en gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven. Hierbij vraagt Selectia altijd per email toestemming om deze persoonsgegevens voor een bepaalde termijn te bewaren. Deze termijn is gesteld op 12 maanden. Je kunt aangeven of je daarmee instemt of je geeft aan dat Selectia jouw gegevens moet verwijderen.
Ook na het afwijzen van een sollicitant voor een bepaalde vacature krijgt de sollicitant de vraag of de gegevens mogen worden bewaard voor andere vacatures voor de duur van 12 maanden.

Beveiligen persoonsgegevens en doorsturen aan derden 
Selectia neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking van je gegevens tegen te gaan.
Selectia stuurt persoonsgegevens alleen naar derden (opdrachtgevers in een sollicitatieprocedure) met jouw toestemming. Daarbij verzoekt Selectia de opdrachtgever nadrukkelijk – vooral in verband met privacy redenen van de sollicitant – de gegevens alleen voor deze vacature te gebruiken en daarna te verwijderen/vernietigen, de gegevens niet aan derden te verstrekken of openlijk beschikbaar te houden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen uit het bestand van Selectia. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking en het bewaren van je gegevens in te trekken of bezwaar te maken tegen het overdragen van je gegevens aan opdrachtgevers.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van je gegevens en  intrekking van je toestemming tot verwerking en bewaring mailen naar jitskehosselet@selectia.nl.
Ook voor eventuele klachten kun je dit emailadres gebruiken. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.