Beoordelingen van opdrachtgevers

Beoordeling Roel Breedveld en Egbert Moolenaar, notarissen bij BMS Notarissen te Leiden

In een periode van minder dan 2 jaar heeft Jitske 3 nieuwe medewerkers voor BMS geworven.
Een kandidaat-notaris, een notarieel medewerker en een boekhouder. Jitske gaat op integere, rustige en doortastende wijze te werk.
Bij de selectie heeft zij aangetoond een uitstekende inschatting te kunnen maken welke kandidaat bij onze organisatie past.
Niet alleen in het voortraject begeleidt Jitske de gehele procedure, ook in de nazorg toont zij haar betrokkenheid.
Bovendien heeft het uitbesteden van de werving & selectie het kantoor veel tijd bespaard. Kortom, wij zijn zeer tevreden!

Beoordeling Tessa Bos en Xander Stuijt, notarissen bij Krans Notarissen te Haarlem

Jitske is een prettige partner in de zoektocht naar geschikte kandidaten die passen binnen ons kantoor. Jitske heeft voor ons in de loop van al vijf-zes jaren klerken, kandidaat-notarissen maar ook notarieel medewerkers en secretaresses gevonden. Allen zijn na een tijdelijk contract in vast dienstverband gekomen. Ook in de tijd waarin juiste kandidaten lastig te vinden waren, was het tóch Jitske en niet een head hunter die ons aan personeel kon helpen. Zelfs vorig jaar toen we dringend op zoek waren (wegens onverwachte zieke medewerkers) was zij in staat voor ons binnen een week een tijdelijke kracht op registergoed gebied te vinden die ons voor een periode van 3 maanden uit de brand heeft geholpen. Omdat Jitske ons, onze huidige medewerkers en de werkwijze kent, weet zij wat bij ons past.

De kracht van Jitske is dat zij luistert naar de wensen van de werkgever, maar ook naar de wensen van de werkzoekende. Zij snapt wat wel en niet zou kunnen matchen. Jitske is helder in communicatie, vraagt goed door naar we echt naar op zoek zijn en weet hoe de arbeidsmarkt op notarieel gebied beweegt. Ze is daardoor ook een goede raadgever in hoe te zoeken en wat te willen. Ze verliest de realiteit daarbij niet uit het oog en schept dus geen niet waar te maken verwachtingen.
Voor ons is er geen andere werver van personeel voor het notariaat.

Beoordeling Arjen van der Weijden, General Counsel Dyas na werving en selectie notarieel secretaresse:

Jitske pakt het gehele selectie traject uiterst zorgvuldig aan. Daarbij is zij integer in haar handelen, zowel jegens opdrachtgever als kandidaten. Jitske is zeer ervaren, accuraat en een prettige persoonlijkheid. Zij is in staat gebleken binnen een kort tijdsbestek uitstekende kandidaten voor ons te selecteren.
Jitske heeft een goed oog voor detail en (team) verhoudingen en geeft blijk van veel mensenkennis. In de diverse stadia van het proces heeft Jitske ons veel werk uit handen genomen. Ik kan haar richting opdrachtgevers en kandidaten zeker aanbevelen.

Beoordeling Bas Leenders, Van Hengstum & Stolp Netwerk Notarissen:

Selectia heeft voor ons kantoor de juiste kandidaat-notaris gevonden.

Wegens mijn opvolging van mr. A.J.W.M. van Hengstum diende ons team versterkt te worden door een kandidaat-notaris. Bij eerdere sollicitaties deden we alles zelf maar voor de invulling van deze functie hebben we besloten om Selectia in te schakelen.

De procedure begint met een helder gesprek. Er wordt niet alleen gekeken naar onze wensen maar ook naar het hele kantoor. Een nieuwe medewerker moet immers wel in het kantoor passen. In een eerste gesprek heeft Selectia een duidelijk beeld gekregen wie we zijn, wat voor kantoor we zijn, willen blijven en uitstralen en welk profiel het beste bij ons zou passen.
Vervolgens heeft Selectia diverse gesprekken gevoerd. Aan de hand van die gesprekken hebben zij drie kandidaten voor een gesprek met ons uitgenodigd. We hebben gekozen voor een van die kandidaten.

De kracht van Selectia is dat zij alle voorbereidende gesprekken voeren en de juiste kandidaten voor een kantoor voordragen. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de wensen van ons als opdrachtgever maar ook of de kandidaat tot het team kan behoren. Selectia licht de kandidaten uitgebreid toe zowel mondeling als schriftelijk. Dit leidt tot de verrassende conclusie dat het eigenlijk goed is niet eerst de selectie op basis van de brief en het cv te maken maar gewoon het gesprek met de kandidaten aan te gaan. Die tijd is ons helaas maar ook gelukkig niet gegund. Dit alles is ons uit handen genomen door Selectia. De gehele procedure is naar volle tevredenheid verlopen. We hebben Nadir Trabelsi in samenwerking met Selectia aangenomen, want een samenwerking was het.